දැන් පිටවු පොත් මීළඟ ප්‍රකාශනය
දයාවංශ ජයකොඩි
නිර්මාතෘ
රුපවාහිනි
සාකච්ඡා
පුවත්පත්
ලිපි
සිතන්න....!
සියලු තුරුලතා කපා හෙළා බිම දැමූ කල,
සියලු සතා සීපාවන් දඩයම් කර මරා වනසා දැමූ කල,
සියලු ඇළ දොළ ගංගා අපවිත්‍ර කර, කෙලසා දැමුව කල,
හුස්මක් ගත නොහැකි තරමට මුළු මහත් වාතලය විෂ ගිය කල,
ඔබට වටෙහෙනු ඇත, මුදල් අනුභව කොට ජීවත් විය නොහැකි බව.

දයාවංශ ජයකොඩි
සංස්කරණය  - නෝමන් සිරිපාල 
දයාවංශ ජයකොඩි
ප්‍රකාශනයකි
පන්සිය පනස් ජාතකය
පොත්
කට්ටලය
කොළඹ ලංකා පදනම් ආයතනයේ පැවති, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලිය ආදී ශිෂ්‍ය කලා සංගමය සහ මහින්ද ද ලැනරෝල් මහතා ප්‍රධාන ඇමරිකාවේ ආදී ආනන්දීය ආදී  කලා සංගමය එක්ව සංවිධානය කළ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් බිහිවූ කලාකරුවන්ට උපහාර දැක්වීමේ  උත්සවයේදී  ජෙ බි දිසානායක ශුරින් අතින් දයාවංශ ජයකොඩි මහතා සම්මාන ලබාගන්නා ලදී.
Back
Next
 පොත් තෝරන්න
නවකතා
පරිවර්තන
බෞද්ධ පොත්පත්
වෙනත් පොත්
 පොත් කට්ටලයන්
Yakada yakku - Rs700\= - 978-955-686-421-2 | Vurka Nayakaya - Rs 550\= - 978-955-686-426-7
පොත් ගැන විමසන්න
www.Grantha.lk
Buy Books From
www.Kbooks.lk